Különleges szimfónia hangzott fel augusztus 18-án este a Szent István-bazilikában. Armando Pierucci ferences szerzetes művét, az Eucharisztikus szimfóniát a Szentföldért szervezett jótékonysági esten adták elő, melynek védnöke Erdő Péter bíboros volt. 

A jótékony célú rendezvényt Dobszay Benedek OFM, provinciális nyitotta meg, aki idézte VI. Pál pápa szavait, melyek szerint: „a Szentföld az ötödik evangélium”, valamint II. János Pál pápára hivatkozott, aki mindenkit felszólított, hogy segítse elő a szentföldi kereszténység fennmaradását. A Szentföldön a ferences rend legfontosabb feladata maga a jelenlét – fogalmazott Dobszay.

A hangversennyel kapcsolatban Dobszay Benedek kiemelte: ma tanulni akarunk egymástól, jelen akarunk lenni egymás számára. Végül a ferences provinciális felkérte Alberto Bottari de Castello apostoli nunciust, mondjon áldást.

A szimfónia a Jeruzsálemben egymás mellett élő keresztény egyházak zenei hagyományán alapul: a darab tizenkét tétele az eucharisztikus liturgiáikban énekelt dallamokra épül. A koncertet jelenlétével megtisztelő zeneszerző így írt művéről: „Az első századok keresztényei a »Krisztus teste« szókapcsolattal fejezték ki a Szűz Máriából született Test, az Eucharisztikus Test és az egyházi Krisztus teste fogalmakat. A szimfónia a hallgatót csendes szemlélődésre hívja, hogy lelki füleivel tapasztalja meg az egyház titokzatos közösségét, a Titokzatos Testet, amely tüdejének keleti és nyugati felével egyszerre lélegzik, s amely minden tagjával a Krisztusi Eucharisztia testében és vérében él: egy túláradó szépség misztériuma, a Szentlélek Úristen műve és a Szentháromság szeretetének megtestesülése.”

Két magyar egyházi előadó volt: a Szentek litániáját Dobszay Benedek OFM, provinciális énekelte, az evangélikus, református és anglikán hagyományt egyszerre képviselő Minden üdvösség forrása című himnuszt Hafenscher Károly, az Evangélikus Zsinat lelkészi elnöke adta elő. Rajtuk kívül is közreműködött hazánkban élő-szolgáló előadó: főtisztelendő Youssef Khalil atya, a Magyarországi Kopt Ortodox Egyház képviseletében.

A többi Szentföldön működő keresztény egyházat Alalin Melkonian mechitarista diakónus (örmény katolikus), Mar Swerios Melki Murad jeruzsálemi érsek (szír ortodox), Gebrewold Weldsamel Berhane atya (etióp ortodox), Grégoire Pierre Melki jeruzsálemi püspök (szír katolikus és káldeus), illetve Sobhy Makhoul diakónus (maronita) képviselte.

 

https://www.youtube.com/watch?v=1jWD6LgXxP4

 

Kategória Bulletin