10 Feb

A Márton Áron ösztöndíjprogram keretében meghirdették a 2022/2023-as tanévre szóló ösztöndíjpályázatokat a következő képzésekre vonatkozóan:

 

- Hungarológiai képzés

- Magyar nyelvi és magyarságismereti képzés

- Műfordító képzés

 

Az ösztöndíjak célja:

A hungarológia képzésben Magyarország, a magyar kultúra és a hungarológia iránt érdeklődő külföldi magyar szakos hallgatók, illetve diplomás fiatalok magyar nyelvtudásának és hungarológiai ismereteinek gyarapítása.

A magyarságismereti képzésben a diaszpórában élő, magyar származású fiatalok identitásának megerősítése magyarnyelv-tudásuk és Magyarországgal kapcsolatos ismereteik fejlesztésén és elmélyítésén keresztül.

A műfordító képzésben a magyar irodalom és a műfordítás iránt elkötelezett külföldi állampolgárok irodalmi ismereteinek és magyarnyelv-tudásának fejlesztése, illetve a műfordítás gyakorlatába való bevezetése.

 

A pályázati felhívások magyar és angol nyelven a KKM Balassi Ösztöndíjprogram honlapján, a https://balassischolarship.kormany.hu website-on találhatóak:

magyar nyelven: https://balassischolarship.kormany.hu/palyazatok  

angol nyelven: https://balassischolarship.kormany.hu/call-for-applications  

 

Pályázati határidő:

Hungarológiai képzés - 2022. március 8.

Magyarságismereti képzés – 2022. március 10.

Műfordító képzés – 2022. március 10.