A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket - születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset - Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Az anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala végzi. A külföldi anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezésére vonatkozó kérelem benyújtható a Konzulátuson, továbbá a magyarországi lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél is.

házasság hazai anyakönyvezésére irányuló kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján. A kérelem benyújtásakor mindkét félnek jelen kell lennie.

Az ügyintézés a kérelem benyújtását követően legalább 2-4 hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség.

A KÉRELEMHEZ SZÜKSÉGES MELLÉKLETEK:

  • a magyar nyelv szabályainak megfelelően (1. családi név, 2. utónév; dátum: ÉÉÉÉ.HH.NN.; ékezetek használata; stb.), nyomtatott betűkkel kitöltött adatlap külföldön történt házasságkötés hazai anyakönyvezéséhez. A kitöltésnél kérjük, hogy a Kérelmező 1 mindig a magyar állampolgár fél legyen;
  • a libanoni külügyminisztérium és a bejrúti konzulátus által felülhitelesített eredeti libanoni házassági anyakönyvi kivonat, valamint erről az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített hiteles magyarnyelvű fordítás (nem kell fordítás az angol, német vagy francia nyelven kiadott eredeti házassági anyakönyvi kivonatok esetében);
  • a házastársak személyazonosságát és állampolgárságát igazoló érvényes okmány (útlevél);
  • magyar állampolgár házastárs lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
  • a magyar állampolgár házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata;
  • amennyiben a magyar állampolgár házastársnak volt korábbi házassága, akkor a korábbi házasság felbontását / megszüntetését igazoló okirat (válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat). (Amennyiben a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem lett bejegyezve, akkor az új házasság hazai anyakönyvezését meg kell előznie a korábbi válás hazai anyakönyvezésének; a két kérelem egyszerre is benyújtható);
  • a nem magyar állampolgár házastárs házasságkötés előtti családi állapot igazolása: libanoni családi könyv, valamint jogerős bontóítélet, amennyiben elvált családi állapotú, illetve halotti anyakönyvi kivonat, amennyiben özvegy családi állapotú a kérelmező. A libanoni külügyminisztérium, valamint a bejrúti konzulátus által felülhitelesített libanoni dokumentumokról hiteles magyarnyelvű fordítást kell készíttetni az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodával.