A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket - születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset - Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Az anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala végzi. A külföldi anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezésére vonatkozó kérelem benyújtható a Konzulátuson, továbbá a magyarországi lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél is.

haláleset hazai anyakönyvezésére irányuló kérelmet az elhalálozott hozzátartozója személyesen tudja benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján. Amennyiben a külföldön történt halálesetet megelőzően a külföldön történt születés nem volt anyakönyvezve, akkor a két eljárást egyszerre kell kezdeményezni.

Az ügyintézés a kérelem benyújtását követően legalább 2-4 hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség.

A KÉRELEMHEZ SZÜKSÉGES MELLÉKLETEK:

  • a magyar nyelv szabályainak megfelelően (1. családi név, 2. utónév; dátum: ÉÉÉÉ.HH.NN.; ékezetek használata; stb.), nyomtatott betűkkel kitöltött adatlap külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez;
  • a libanoni külügyminisztérium és a bejrúti konzulátus által felülhitelesített eredeti libanoni halotti anyakönyvi kivonat, valamint erről az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített hiteles magyarnyelvű fordítás (nem kell fordítás az angol, német vagy francia nyelven kiadott eredeti halotti anyakönyvi kivonatok esetében);
  • az elhunyt magyar születési anyakönyvi kivonatának másolata;
  • az elhunyt magyar házassági anyakönyvi kivonatának a másolata (amennyiben házas volt);
  • az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló érvényes okmány (útlevél);
  • a kérelmező személyazonosságát és állampolgárságát igazoló érvényes okmány (útlevél).