A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket - születés, házasságkötés, házasság felbontása, halálesetMagyarországon is anyakönyveztetni kell. Az anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala végzi . A külföldi anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezésére vonatkozó kérelem benyújtható a Konzulátuson, továbbá a magyarországi lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél is.

A születés hazai anyakönyvezésére irányuló kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján. A kérelem benyújtásakor mindkét szülőnek jelen kell lennie.

Az ügyintézés a kérelem benyújtását követően legalább 2-4 hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség.

A hat éven aluli, külföldön született gyermek esetében, az anyakönyvezési kérelemmel egyidejűleg útlevélkérelmet is be lehet nyújtani.

A KÉRELEMHEZ SZÜKSÉGES MELLÉKLETEK:

  • a magyar nyelv szabályainak megfelelően (1. családi név, 2. utónév; dátum: ÉÉÉÉ.HH.NN.; ékezetek használata; stb.), nyomtatott betűkkel kitöltött adatlap külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez;
  • kitöltött adatlap a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez: kérelem külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez, vagy kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez
  • a libanoni külügyminisztérium és a bejrúti konzulátus által felülhitelesített eredeti libanoni születési anyakönyvi kivonat, valamint az erről az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített hiteles magyarnyelvű fordítás (nem kell fordítás az angol, német vagy francia nyelven kiadott eredeti születési anyakönyvi kivonatok esetében);
  • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata (amennyiben a szülők házasok, de a gyermek születése előtt kötött házasságukat még nem anyakönyvezték Magyarországon, akkor a gyermek születésének anyakönyveztetésével párhuzamosan a szülők házasságának magyarországi anyakönyveztetését is kérelmezni kell);
  • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány (útlevél);
  • magyar állampolgár szülő születési anyakönyvi kivonata;
  • magyar állampolgár szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványa;
  • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelmet is benyújtanak, akkor a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO-szabvány szerinti igazolványfénykép is szükséges.