A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket - születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset - Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Az anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala végzi. A külföldi anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezésére vonatkozó kérelem benyújtható a Konzulátuson, továbbá a magyarországi lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél is.

házasság felbontása hazai anyakönyvezésére irányuló kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján. A kérelem benyújtásakor a magyar állampolgár félnek jelen kell lennie. Ha a külföldön kötött, majd külföldön felbontott házasság Magyarországon még nem volt anyakönyvezve, úgy először a házasságot kell anyakönyveztetni, majd ezt követően a házasság felbontását. A két eljárás egyszerre kezdeményezhető. 

Az ügyintézés a kérelem benyújtását követően legalább 2-4 hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség.

A KÉRELEMHEZ SZÜKSÉGES MELLÉKLETEK:

  • a magyar nyelv szabályainak megfelelően (1. családi név, 2. utónév; dátum: ÉÉÉÉ.HH.NN.; ékezetek használata; stb.), nyomtatott betűkkel kitöltött adatlap külföldön felbontott vagy érvénytelenített házasság hazai anyakönyvezéséhez;
  • a libanoni külügyminisztérium és a bejrúti konzulátus által felülhitelesített eredeti házasságot felbontó vagy érvénytelenítő okirat (anyakönyvi kivonat, bírósági végzés), valamint erről az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített hiteles magyarnyelvű fordítás (nem kell fordítás az angol, német vagy francia nyelven kiadott eredeti házassági anyakönyvi kivonatok esetében);
  • a magyar házassági anyakönyvi kivonat másolata;
  • a házastársak személyazonosságát és állampolgárságát igazoló érvényes okmány (útlevél);
  • a magyar állampolgár házastárs lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
  • a magyar állampolgár házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata;
  • amennyiben a magyar állampolgár házastárs a házassági nevét is módosítani kívánja (például újra a születési nevét használná), úgy a kérelem házassági névviselési forma módosítására adatlapot is ki kell tölteni.